ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 1Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Innovation Greece: Innovation Skills» (MIS) 5035156

 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Footer Image