ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με δεδομένη τη μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης «Innovation Greece: Innovation Skills», στο σύνολο των περιφερειών, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η Παρασκευή 10/02 και ώρα 23:59 με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία από τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους.

Footer Image