ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

 

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ),

στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

 

 

Η Ελληνική Ένωση Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Innovation Greece  ως Δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης «Innovation Greece: Innovation skills» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035156, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Καλεί

τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης) σε 4 Περιφέρειες της χώρας,

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για τη συμμετοχή τους σε δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης.

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 26/07/2023 και ώρα 00:00:01.

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 11/08/2023 και ώρα 23:59:00.

 

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

 

Αιτήσεις συμμετοχής στην διεύθυνση https://innovationgreece.ops.education

 

 

Footer Image