ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Project Management

 • Project- and Multi- Project Management
 • Ανάλυση Έργου.
 • Σχεδιασμός Έργου.
 • Οργάνωση Έργου.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος έργου.
 • Configurations and change Management
 • PM – Manual Reporting System
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
 • Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

   

   

  Ανάπτυξη νέων προϊόντων

 • Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Τμηματοποίηση και κενά αγοράς.
 • Έννοια προϊόντος, στρατηγικές τοποθέτησης και τιμολόγησης προϊόντων.
 • Διοίκηση λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Κοστολόγηση και καθορισμός τιμής προϊόντος.
 • Εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά.
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
 • Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

   

   

   

  Διαχείριση Καινοτομίας (Innovation Management)

 • Εισαγωγή της Καινοτομίας
 • Δημιουργικότητα -Πρωτότυπες ιδέες
 • Διαχείριση της επιχειρηματικής Καινοτομίας
 • Ψηφιακή Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Χρηματοδότηση Καινοτομίας.
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου.
 • Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης.
 • Βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία, στο περιβάλλον, στην αειφορία, και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Footer Image